UPM ProFi – Miljøytelse

UPM ProFi Development Story – Sustainable WPC products

UPM ProFi-treplastkompositt (WPC) er den første løsningen for avfall fra selvklebende etiketter i industriell skala. Den innovative produksjonsprosessen utnytter cellulosefibre og plastpolymerer som er overskuddsprodukter i produksjonen og behandlingen av selvklebende etiketter. UPM ProFi kan også kalles et papirplastkompositt eller et kompositt.

Alle råmaterialene er fri for gifter og uten skadelig påvirkning på miljøet. Det brukes ikke PVC. UPM ProFi inneholder ingen skadelige kjemikalier, så etter endt livssyklus kan UPM ProFi-produkter kastes sammen med vanlig husholdningsavfall eller resirkuleres til energi.

Horizontal divider

Resirkulert

UPM ProFis viktigste råmateriale er overflødig papir og plast som er til overs fra produksjon av selvklebende etiketter. Fordi det egentlig ikke finnes noen annen gjenvinningsprosess for overskuddsmateriale etter etikettproduksjon, er produksjonen av UPM ProFi faktisk med på å redusere avfallsmengden til søppelfyllinger og forbrenningsanlegg.

Resirkulerbart

Materialet er dessuten resirkulerbart, hvilket betyr at produktene kan resirkuleres og males opp igjen til råmateriale for nye UPM ProFi-produkter. Det lages praktisk talt ikke noe produksjonsavfall i produksjonen av UPM ProFi, men alle rester brukes som råmateriale i nye UPM ProFi-produkter.

 

Horizontal divider

 

​Miljøvennlig vedlikehold

UPM ProFi er slitesterkt og bevarer utseendet over tid, med bare en svak lysning av fargen i årenes løp. Treplastkomposittmaterialet (WPC) er praktisk talt ligninfritt, noe som gir det bedre naturlig motstand mot "gråskjær" forårsaket av ultrafiolett lys.

Ingen skadelige kjemilakier

UPM ProFi inneholder ingen skadelige kjemikalier, så etter endt livssyklus kan produktene kastes som vanlig husholdningsavfall eller resirkuleres til energi.

Ikke noe PVC

Den eneste plasten som tilsettes er polypropylen. Det brukes ikke PVC.
Horizontal divider

​Minimal emballering

UPM ProFi-produkter emballeres uten unødvendig papir- eller plastinnpakking.


Bærekraftig produksjon

Vannet som brukes i produksjonen av UPM ProFi, resirkuleres i et system med sluttet krets. En høy andel av produksjonsavfallet blir resirkulert til nye produkter.

Vi tenker lokalt

UPM ProFi-produkter produseres både i Finland og Tyskland, i nærheten av tilgangen på etikettavfall og de viktigste markedene. Dette minimerer transportbehovet både til og fra fabrikkene.