UPM – Biofore-selskapet

Med ca. 19 300 ansatte og en omsetning på over 9,8 milliarder euro (2016) er UPM det globale Biofore-selskapet. Fiber- og biomassebaserte virksomheter samt resirkulerte og resirkulerbare råmaterialer og produkter er hjørnesteinene i UPMs virksomhet.

Horizontal divider

​​Integrering av bio- og skogsindustri for en bærekraftig fremtid

Selskapet arbeider for å skape nye vekstmuligheter basert på kontinuerlig produktutvikling og innovasjon. UPM opererer på tvers av seks forretningsområder: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europa og Nord-Amerika) og UPM Plywood.

UPM har produksjonsanlegg i 12 land. Selskapets aksjer er børsnotert på NASDAQ OMX Helsinki-børsen. UPMs arbeid med å bygge en bærekraftig fremtid har blitt konsekvent anerkjent av tredjeparts organisasjoner og gjennom tildeling av priser.

Besøk UPM.com »

Horizontal divider

​Prisvinnende Biofore-selskap

DJSI

I 2014 ble UPM oppført i DJSI for tredje år på rad. – UPM har blitt oppført som markedsleder i Dow Jones European and World Sustainability Indices (DJSI) for 2014–2015. DJSI følger en best-i-klassen-tilnærming og anerkjenner selskaper i alle bransjer som utmerker seg med hensyn til bærekraft.

Ethical Winner

UPM vant i 2012, ble nominert i 2013.

Sustainability Leaders Awards 2013

Nominert i kategorien for bærekraftig produktinnovasjon i 2013.

CDP

UPM som sektorleder for materialindustrien i CDPs Global Forests Report 2013.
– UPM var høyt rangert i den nordiske klimaendringsrapporten med toppresultater som belyser vår forståelse av problemstillinger relatert til klimaendringer.