Media

UPM bistår gjerne media. Når det gjelder medierelaterte spørsmål, kan du kontakte følgende:

UPM Biocomposites Communications
Tlf. +358 (0) 204 15 113

UPM Media desk
tel. +358(0) 40 588 3248media@upm.com

Du kan også sende oss tilbakemeldinger via kontaktskjemaet.

Du kan følge UPM ProFi i følgende sosiale medier: Twitter, YouTube, Flickr og Pinterest.

Sign up for our newsletter.


​Bilder for media

UPM ProFis bildebibliotek inneholder bilder med høy oppløsning som kan lastes ned. Referer til fotografen når fotografens navn er oppgitt i bildets egenskaper. Referer til UPM hvis fotografen ikke er nevnt.