UPM PROFI INSTALLASJON

UPM ProFi Deck Installasjon

Enkel, rask og sikker UPM ProFi installasjon er en funksjon alle UPM ProFi-produkter har. For eksempel er det laget fargematchende festesystemer som ikke krever dobbel skruing eller forhåndsboring. Den patenterte trinnlektløsningen muliggjør rask og elegant wpc-installasjon av trinn. Komposittmaterialer oppfører seg imidlertid annerledes enn tømmer, og visse enkle regler må følges for å sikre langvarig ytelse.

Finn din nærmeste godkjente profesjonelle UPM ProFi wpc-installatør »

Horizontal divider

​UPM ProFi installasjon – video

UPM Profi Installation Video

Videoen viser tydelig trinn for trinn hvordan du installerer UPM ProFi Deck. Andre videoer om installasjon av wpc-terrassebord er tilgjengelige
 
UPM ProFi-videoer »

Horizontal divider

​Gylne regler for installasjon og vedlikehold av UPM ProFi:

Golden Rule 1   
Sørg for å lese den fullstendige installasjonsveiledningen for UPM ProFi wpc før du begynner å bygge terrassebordet. Denne er inkludert i alle UPM ProFi-esker med klemmer, og den nyeste versjonen kan lastes ned fra dette nettstedet.

Golden Rule 2   
I motsetning til andre terrassebord i komposittmateriale kan UPM ProFi Deck bygges med en null graders helling. Luften må imidlertid kunne strømme både over og under terrassebordet for å hindre vekst av mugg på overflaten. Hvis et lukket terrassebord er installert ved hjelp av UPM ProFi-aluminiumslekt eller UPM ProFi-gummilist, må luften kunne sirkulere under terrassebordet for å hindre ekspansjon på grunn av forsinket fuktabsorpsjon. (Når det gjelder strukturell integritet, kan UPM ProFi-terrassebord installeres på bakken og til og med under vann)

Golden Rule 3   
UPM ProFi-lekter kan bare brukes når de legges direkte på et hardt, flatt underlag (f.eks. betong): for terrassebord over bakkenivå må du bruke UPM ProFi-aluminiumslekter eller trebjelker. UPM ProFi Deck må ikke installeres på åpne bjelker i andre etasje eller på høyere nivåer.

Horizontal divider

Golden Rule 4         
Lektene/bjelkene skal være festet til bakken eller konstruert for å danne et sammenlåst nett. Dette forhindrer at termisk utvidelse av gulvplatene forvrenger utformingen av terrassebordet.

Golden Rule 5            
Maksimal avstand mellom lektene/trebjelkene er 40 cm fra senter til senter. 30 cm avstand bør brukes når gulvplatene legges diagonalt, eller når terrassebordet skal brukes under ekstreme forhold: for eksempel varmt klima eller kommersiell bruk med høy trafikk / tung belastning.

Golden Rule 5               
Før wpc-installasjon anbefales det å åpne pakken og legge gulvplatene utover for å balansere temperaturen før de skjæres til ønsket lengde.

Horizontal divider

Golden Rule 7         
Under wpc-installasjon må det være mellomrom for termisk utvidelse i begge ender av gulvplaten. 6 mm for 4 m lengder vil være nok for en 20 graders økning i platens temperatur. (for eksempel fra vinter til sommer). Utformingen av terrassebordet blir bedre hvis mellomrommene mellom endene på platene er på linje eller symmetriske.

Golden Rule 8            
Platene skal skrus på hver lekt/bjelke med en UPM ProFi-klemme eller aluminiumslekt. Kun på ett sted skrur du gulvplaten direkte på lekten/bjelken. Skruen skal gå gjennom den nedre fjæren i midten av hver plate (kun én side). Dette sikrer at platene holder seg på plass, samtidig som det er rom for termisk utvidelse og sammentrekning.

Golden Rule 9            
Når to gulvplater er plassert ende til ende, brukes doble lekter og separate klemmer på endene på hver plate.

Horizontal divider

Planlegger for terrassebord

UPM ProFi Deck Planner

Et Internett-verktøy for å lage terrassebord. UPM ProFis planlegger for terrassebord beregner automatisk nødvendig mengde av hver komponent for en bestemt terrassebordutforming.

​Produktspesifikke installasjonsveiledninger

Fullstendige og oppdaterte veiledninger, spesifikke for hvert produkt, kan skaffes ved å klikke på den aktuelle koblingen nedenfor: