UPMs WWW-TJENESTER – VILKÅR FOR BRUK

Les disse vilkårene og betingelsene nøye før du åpner og bruker denne World Wide Web-tjenesten.

Ved å bruke UPMs World Wide Web-tjeneste samtykker du i å være bundet av følgende vilkår og betingelser. Ikke bruk denne tjenesten hvis du ikke samtykker i alle de følgende vilkårene og betingelsene.

Denne juridiske merknaden gjelder for alle UPMs World Wide Web-tjenester. Det kan imidlertid finnes ekstra betingelser på bestemte nettsteder.

Innholdet i denne tjenesten er eid av UPM Corporation og/eller dets datterselskaper (heretter referert til som UPM). Alle rettigheter til UPMs World Wide Web-tjeneste eies av UPM. Med enerett for alle land.

Varemerket UPM og alle andre UPM-varemerker (enten det henvises til dem på UPMs WWW-sider eller ikke) er varemerker som eies av UPM. Din tilgang til disse sidene skal ikke tolkes som tildeling av noen lisens eller rett til å bruke noen merker som finnes på disse sidene.

UPMs World Wide Web-tjeneste betyr i forhold til dette dokumentet alle Internett-løsninger som eies av UPM eller dets datterselskaper. Det omfatter for eksempel WWW-sider, skjemaer, programmer og programkoder så vel som alle andre funksjoner som er tett knyttet til WWW-sidene.

Reproduksjon, kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i UPMs WWW-tjeneste i noen form, inkludert, men ikke begrenset til innramming, produksjon av avledede arbeider basert på denne tjenesten eller noen del av den eller inkludering på andre nettsteder, i systemer for elektronisk gjenfinning eller i publikasjoner uten skriftlig tillatelse fra UPM Corporation er forbudt. UPM samtykker imidlertid i at du lagrer på datamaskinen din eller skriver ut kopier av utdrag av denne tjenesten bare for personlig bruk, og ikke for distribusjon, forutsatt at du ikke skader UPMs omdømme eller forretningsvirksomhet, og forutsatt at alle slike kopier eller utskrifter beholder alle merknader om opphavsrett og annen eiendomsinformasjon og beskrivelser og alle ansvarsfraskrivelser som finnes i slik informasjon. Informasjon som gis gjennom denne tjenesten, kan ikke endres uten skriftlig tillatelse fra UPM Corporation. Individuelle dokumenter i vår World Wide Web-tjeneste kan være underlagt ytterligere vilkår angitt i disse dokumentene. Enhver bruk eller distribusjon av informasjon som gis gjennom denne tjenesten som i henhold til disse reglene vil være tillatt, men som i henhold til lover eller forskrifter i noen jurisdiksjon vil være lovstridig, eller som vil kunne forårsake forpliktelser, f.eks. registrering eller skatteforpliktelser for UPM-Kymmene, er forbudt i slike land eller jurisdiksjoner.

INNHOLDET I UPMs WORLD WIDE WEB-TJENESTE GIS I SIN FAKTISKE TILSTAND OG AVHENGIG AV TILGJENGELIGHET. DET GIS INGEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIENDOMSRETT ELLER IKKE-KRENKELSE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, NÅR DET GJELDER NØYAKTIGHETEN TIL, TILGJENGELIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I TJENESTEN. UPM GARANTERER IKKE AT TJENESTEN ELLER SERVEREN SOM GJØR DEN TILGJENGELIG, ER FRIE FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER

UPM-tjenesten kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. UPM kan foreta endringer og tillegg i hvilken som helst informasjon som finnes her. UPM forbeholder seg retten til å revidere tjenesten eller trekke tilbake tilgangen til den når som helst.

UPM skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til direkte skader, tilfeldige skader, følgeskader, indirekte skader, sekundære skader, spesielle skader eller strafferettslige skader, tap eller utgifter eller tapt fortjeneste i forbindelse med din bruk av UPMs WWW-tjeneste eller noe nettsted som er koblet til den, eller manglende evne til å bruke innholdet i denne tjenesten, eller bruk eller forsøk på bruk av informasjonen som tjenesten inneholder, eller relatert til sviktende ytelse, feil, utelatelser, avbrudd, defekter, forsinkelser i drift eller overføring, datavirus eller linje- eller systemfeil, selv om UPM eller dets representanter har blitt informert om slike skader, tap eller utgifter. Videre påtar UPM seg ikke noe ansvar for informasjon eller materiale fra tredjeparter som UPMs WWW-tjeneste er koblet til. UPM SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR INNHOLD SOM LEVERES AV TREDJEPARTER.

UPMs World Wide Web-sider skal ikke tolkes som råd eller anbefalinger eller som grunnlag for beslutninger eller handlinger. Ingenting på UPMs World Wide Web-sider skal tolkes som en oppfordring til eller tilbud fra UPM om å kjøpe eller selge tjenester, produkter, aksjer eller andre finansielle instrumenter eller som investeringsråd eller -tjenester.

UPMs World Wide Web-sider kan inneholde koblinger til nettsteder som eies av tredjeparter. UPM gir ingen garantier for slike nettsteder som eies av tredjeparter som du kan få tilgang til via dette nettstedet. UPM påtar seg ikke noe ansvar for innholdet på eller bruk av slike nettsteder. Tredjeparts nettsteder brukes alltid for brukerens egen risiko.

UPMs World Wide Web-sider kan inneholde innhold som eies av tredjeparter, for din bekvemmelighet. UPM har ikke kontroll over og gir ingen garantier for slikt tredjepartsinnhold. UPM har ikke noe ansvar for påstander om at innhold som eies av en tredjepart, krenker andres åndsverksrettigheter.

UPM forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avslutte disse World Wide Web-sidene uten varsel. I tilfelle endringer i eller avslutning av UPMs World Wide Web-sider skal UPM ikke ha noe ansvar overfor deg.

Ved innsending av materiale relatert til våre WWW-sider til noen av våre servere, for eksempel via e-post eller World Wide Web-tjenesten, samtykker du som leverandør av materialet i følgende vilkår. Det innsendte materialet er ikke-konfidensielt og ikke-proprietært og eies av deg, og/eller du har rett til å gi det til oss. Du gjør materialet tilgjengelig med kunnskap om at UPM vil kunne publisere det. Du garanterer at materialet egner seg for publisering. Du samtykker i å holde UPM skadesløst hvis en tredjepart anlegger sak mot UPM i forbindelse med materialet du sender. Du samtykker i å ikke anlegge sak mot UPM i forbindelse med materialet du sender. Ved å sende inn materiale garanterer du at du vet at UPM vil kunne publisere materialet og/eller innlemme det eller et hvilket som helst konsept som er beskrevet i det, gratis i våre produkter uten å pådra oss erstatningsansvar. Du gjør ditt beste for å fjerne virus og andre kontaminerende eller destruktive funksjoner før du sender inn materialet. UPM forbeholder seg retten til når som helst å fjerne eller slette materiale som er sendt til oss.

Det er strengt forbudt for brukere av UPMs World Wide Web-sider å bruke dette nettstedet eller dets innhold for ulovlige eller bedragerske formål eller til å sende eller overføre til eller fra dette nettstedet ulovlig, truende, ærekrenkende, injurierende, nedsettende, pornografisk eller krenkende kommunikasjon og/eller materiale eller kommunikasjon som kan føre til sivilrettslig ansvar eller straffeansvar under loven. Du samtykker i å ikke foreta deg noe som saboterer eller forstyrrer dette nettstedet eller dets innhold.

Hvis du har kommentarer eller spørsmål vedrørende dette nettstedet, kan du kontakte webansvarlig (Webmaster).